Fyrtek 2008 – fotorelacje

Powiat Tarnogórski oraz Zespół „Mały Śląsk”byli organizatorami tegorocznego V Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych – „Fyrtek”, który odbył się w dniach 20 – 22 czerwca2008 roku. W trakcie koncertów wystąpił radzionkowski „Mały Śląsk”, „Tarnogórzanie”, oraz 100 – osobowa grupa gości z zagranicy: Children Folk Ensemble Kotlenche” z Bułgarii, „The Stejarul Folklore Ensemble” z Rumunii oraz „Folkdance Group Armelit” z Turcji.

W piątek 20 czerwca z opiekunami grup zagranicznych spotkał się starosta Józef Korpak. W tym czasie na tarnogórskim Rynku dzieci ubrane w barwne ludowe stroje rozdawały ulotki zachęcające do udziału w festiwalu. Tego dnia goście zdążyli jeszcze odwiedzić Aqua Park.
O godzinie 17.00 z tarnogórskiego Rynku barwnym korowodem zespoły przeszły do Muszli Koncertowej w Parku Miejskim. Następnego dnia uczestnicy „Fyrtka” przenieśli się do Brynicy, gdzie zostali zaproszeni przez organizatorów imprezy kulturalno – rekreacyjnej „Wianki”.
W niedzielę 22 czerwca, wpierw zwiedzanie Zabytkowej Kopalni, a potem w świerklanieckim parku koncertem finałowym uroczyście zakończono „Fyrtka”. Tam też Starosta Józef Korpak wręczył uczestnikom statuetki za udział w festiwalu.
Starostwo serdecznie dziękuje za organizacyjną pomoc zespołowi „Mały Śląsk”, dyrektor MOK w Miasteczku Śl. Irenie Lukosz-Kowalskiej, strażakom z OSP, policji, pracownikom Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego i Przychodni – Śródmieście oraz Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z którego źródeł na organizację imprezy Starostwo Powiatowe pozyskało dofinansowanie w kwocie 25 tysięcy złotych. Dziękujemy również sponsorom, firmom: AG ROLBUD, HAM, VEOLIA oraz FASER.
Szczególne podziękowania należą się widzom fyrtkowych koncertów tak ciepło przyjmujących młodych artystów.